Naturterapi

Naturterapi er at lade naturen assistere den terapeutiske proces, som borgeren eller klienten ønsker, at arbejde med ude i naturen. Det kan være et hvilket som helst emne, som i en hver anden terapeutisk proces.

I naturassisteret terapi kan denne proces dog gå fra det mere samtalebaseret og kognitive niveau, til også at arbejde på det følelsesmæssige og kropslige plan. Dvs. at naturens repræsentation af symboler og sansestimuli fordrer, at processen kan foregå på en måde, som åbner borgerens eller klientens ubevidste sind og det ikke-viljestyrede neurologiske system.

Effekten af dette kan være, at borgeren eller klienten kan opleve, at nå dybere ind i terapien og at møde sit følelsesliv ud fra et ressourceorienteret udgangspunkt. Naturen assisterer til dette møde ved at lade naturen og dens cyklus afspejle sig i det indre liv hos borgeren. Hermed kan den eventuelle negative værdiladning og fejlfindings-analyse af sig selv og de valgte temaer, der kan være automatiseret hos borgeren, få mulighed for at tilgås med et mere kærligt perspektiv. Dette giver plads til bevidsthed om egne mekanismer, de positive intentioner bag og ud fra hvilken ressource, de har bidraget med i klienten eller borgerens liv. Naturen spejler muligheden for at implementere den opdagede ressource på en ny og mere hensigtsmæssig måde i klienten eller borgerens liv.

Den fysiologiske effekt af den naturassisterede terapi er, at gennem stimulering af balancesystemet, stilling- og ligevægtsystemet samt berørings- og hudsansen, integreres disse primære sanser således, at klienten eller borgerens perception og oplevelse af sig selv og verden styrkes.

Kredsløbet, skeletmuskulaturen og hormonsystemet reguleres og gennem-iltes. Derved kan der ske en harmonisering af spændings-graden i musklerne og en hormonel regulering, hvor f.eks. stress-hormonerne sænkes og lykke-hormonerne og tilknytnings-hormonerne øges. Dette i sig selv kan give klienten eller borgeren oplevelsen af, at terapien kan mærkes længe efter terapien er endt.

Selv den meget stressramte borger vil kunne profitere af naturassisteret terapi, og der ligger allerede grundig evidens for, at rehabilitering vil kunne foregå med høj succesrate.