Grøn omsorg

Det var den første dag efter jeg havde plantet en peberplante i drivhuset, at jeg bedrøvet måtte konstatere, at den havde tabt nogle blade, og de få der var tilbage var brune i spidserne. Jeg havde fantaseret om den plante, forestillet mig at den ville blive stor og smuk, sætte en masse peberfrugter, røde, søde, sprøde og saftige. Tanken om, at jeg i takt med at frugterne modnes, vil plukke dem med stolthed, over resultatet af det omhyggelige arbejde jeg havde udført, for at gøre planten sund og stærk, gjorde mig glad. Jeg vil føle det som noget ganske særligt at servere og spise mine hjemmedyrkede peberfrugter.
Da jeg købte planten tog jeg ansvaret for et lille liv, som jeg er forpligtiget på at drage omsorg for. Vi indgår i en relation med hinanden, og jeg er henvist til at tage vare på planten, for uden mig er den hjælpeløs. Jeg besluttede mig for at tale til min plante hver dag, kærligt og nænsomt age hvert et blad, og være meget omhyggelig med min vanding og gødning.

Ifølge forskere har planter følelser og sender information via elektriske signaler i deres blade og stængler. De mener også at de kan læse tanker.

Cleve Backster der var tidligere løgnedetektor-specialist hos CIA, har udviklet flere polygraf-teknikker.
Han udførte et eksperiment på to Dracæna-træer der stod i samme rum, det ene træ var koblet til en løgnedetektor. Cleve Backster fik en mand til at trampe på den anden plante.
Det viste sig, at der var udslag på polygrafi-testen, når træet der var koblet til løgnedetektoren, “overværede” den handling det andet træ blev udsat for.
Derpå fik han en gruppe personer til en efter en at komme ind i det rum hvor træet med løgnedetektoren stod. Først da manden, der havde trampet på træet kom ind i rummet, var der udslag på løgnedetektoren.

Forskere mener også at planter kan læse tanker.
Cleve Backster tænkte at han som et eksperiment vil brænde det træs blade af, som var koblet til en løgnedetektor, for at se reaktionen. Så snart han tænkte tanken, at han ville skade planten, viste planten frygt på polygraf-testen.


Indre ro spreder sig i min krop, nervesystemet falder til ro, færre stress hormoner udskilles, vejrtrækningen bliver dybere og langsommere, pulsen og blodtrykket lavere, musklerne slapper af, jeg får mere overskud og energi, bliver gladere. Det er hvad der sker i min krop og meget mere mens jeg taler med min plante. Vi gør noget godt for hinanden, vi nære hinanden, og det er vel til fællesskabets bedste.

Naturen er en del af mig selv, jeg er forbundet med naturen og er henvist til at tage vare på den, på os. Vi er afhængige af hinandens åndedrag, uden det var der intet liv. Det er ikke mig som enkelt individ der er i centrum, men kollektivet. I kollektivet er der forskellige livsformer, og de indgår i et afhængighedsforhold.

Generationen der ikke holder første maj, men mig først er på retræte,
det er Greta Thunberg er et bevis på. Gretha Thunberg er en svensk skoleelev og klimaaktivist. Hun har vist at man ikke er for lille til at gøre en stor forskel, ved at minde os om, at vi er på afveje, og den måde vi har indrettet os på er til diskussion og kan ændres politisk. Med sin kamp for klimaet og bæredygtig forbrug, har hun skabt debat om klimakrise og livsværdier. Hun har talt til mange menneskers hjerter og ved FN`s klimakonference, til verdens lederne og bevæget dem til at træffe beslutninger på vegne af miljøet og den menneskelige eksistens, og hun er blevet indstillet til Nobels fredspris, så man er ikke for lille, til at gøre en stor forskel.


Det er vigtigt at jeg er reflekterende for at undgå ligegyldighed der kan fører til forfald.
Det er vigtigt at jeg reflekterer over naturen og udforsker min egen natur gennem refleksion, og begriber hvad der skal til for at fremme vores sundhed. Det giver en meningsfuldhed, der gør at jeg har mulighed for at bliver bedre til at håndtere “vores” liv på en naturlig sund måde
Det er nødvendigt at jeg omsætter min moral til handling på de dage hvor jeg er træt og ugidelig og har nemt ved at bukke under for egne behov og den menneskelige natur der tilstræber nydelse, tilfredsstillelse,
at undgå smerte og ubehag, og spare på energien.
Hvis jeg glemmer at give min plante fysisk og åndelig næring, kan den dø, så har jeg svigtet min plante og mig selv.

Vi har en fælles økokonto og den hedder Grøn omsorg

Thi for frugten er det en nødvendighed at give, ligesom det for roden er en nødvendighed at modtage
Kahill Gibran
Profeten

Ps. Min plante er i bedring

😉