Morgenfruens latinske navn er Calendula officinalis. Calendula kommer fra ”calendae”, som betyder den første dag i måneden, og officinalis er den latinske betegnelse for en lægeplante. Morgenfruer er gode til at så sig selv. Hvis du skal så Morgenfrue, gøres det i...